Przed 11 listopada, z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IBRiS zapytał Polki i Polaków, które wydarzenia historyczne ich zdaniem…