W najnowszym badaniu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zadał respondentom pytanie o Polski udział w ewentualnej obronie państw bałtyckich….