Akceptacja Polaków dla małżeństw osób tej samej płci zaledwie w trzy lata skoczyła o 16 pkt. proc. do 48 proc.,…