W związku z kryzysem dostępności gazu wiele państw europejskich rozważa, bądź już wprowadziła, środki mające skłonić obywateli do oszczędzania energii….