Czy partia polityczna może ograniczyć się wyłącznie do programu negatywnego? Co musi się znaleźć w ofercie partii, by zaistniała szansa…