Kobiety stają się ofiarami pandemii w sensie ekonomicznym, społecznym i psychologicznym znacznie łatwiej niż mężczyźni. To na nich opiera się…