Pracownia United Surveys zapytała Polaków na zlecenie Wirtualnej Polski, które kraje są najbardziej, a które najmniej zaangażowane w pomoc Ukrainie….