Pracownia United Surveys zapytała Polaków na zlecenie Wirtualnej Polski, które kraje są najbardziej, a które najmniej zaangażowane w pomoc Ukrainie. Najbardziej surowo oceniono Niemcy i Francję, a najlepiej – Polskę i Stany Zjednoczone.

Według wyników ankiety, 44 proc. Polaków uważa, że najmniejszego wsparcia Ukrainie udzielają Niemcy.

W rankingu krajów najsłabiej zaangażowanych w pomoc Ukrainie na drugim miejscu po Niemczech jest Francja (13 proc. wskazań), a także Włochy (6 proc.) Czechy (5 proc.), Słowacja (2 proc.) i Estonia (2 proc.) oraz Szwecja, Litwa i Kanada (po 1 proc.).

Aż 25 proc. respondentów uznało, że nie wie lub trudno mu odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Według 51 proc. respondentów największej pomocy Ukrainie udziela Polska. Stany Zjednoczone – według 38 proc. – są najbardziej zaangażowane, a dla 6 proc. pytanych – Wielka Brytania.

5 proc. nie zna odpowiedzi na ten temat.

Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 20 i 21.05.2022 na próbie n=1000, metodą CAWI.