W rankingu zaufania, który wykonała pracownia IBRiS na zlecenie Onetu, podium otwiera Sojusz Północnoatlantycki, na drugim miejscu jest wojsko, a…