W rankingu zaufania, który wykonała pracownia IBRiS na zlecenie Onetu, podium otwiera Sojusz Północnoatlantycki, na drugim miejscu jest wojsko, a na trzecim Unia Europejska.

Polacy – według sondażu – największym zaufaniem darzą NATO. Aż 81,9 proc. badanych deklaruje zaufanie wobec tej instytucji, przy czym 42,8 proc. “zdecydowanie”, 39,1 proc. “raczej”. Nieufność do Sojuszu Północnoatlantyckiego deklaruje 10 proc. badanych – 6,3 proc. “zdecydowanie”, 3,7 proc. “raczej”.

Wojsko to instytucja, której ufa 78,8 proc. respondentów, (39,2 proc. “zdecydowanie”, a 39,6 proc. “raczej”). Nieufność deklaruje 11,9 proc. ankietowanych (6,9 proc. “raczej”, a 5 proc. “zdecydowanie”).

Unia Europejska również cieszy się zaufaniem Polaków na wysokim poziomie. 62,1 proc. ankietowanych wyraża zaufanie do tej instytucji. “Zdecydowanie” ufa UE – 24,9 proc., a “raczej” 37,2 proc. Nieufność wobec UE wyraża w ankiecie 26,5 proc. osób (12,9 proc. “zdecydowanie” i 13,6 proc. “raczej”).

Na kolejnym miejscu znalazła się policja. 61 proc. badanych ma zaufanie do tej formacji. Brak zaufania do policji zadeklarowało 27,9 proc. badanych.

Senatowi ufa 44,6 proc. Polaków. Prywatnym mediom – 52,8 proc. ankietowanych. 44,4 proc. respondentów ufa Kościołowi Katolickiemu. Zaufanie do sądów wyraziło 38,4 proc. uczestników ankiety. Sejmowi ufa 37,3 proc. badanych, a rządowi – 33,7 proc.

Najmniejszym zaufaniem Polaków mogą poszczycić się media publiczne, którym ufa 33,7 proc. oraz Trybunał Konstytucyjny, któremu ufa 29,2 proc. respondentów.

Badanie zostało wykonane przez IBRiS na zlecenie Onetu, 3-4.06.2022. na grupie n= 1100 osób, metodą CATI.