„Pod jakimi warunkami ukraińscy uchodźcy będą mogli zostać w Polsce, bez względu na to, jak długo będzie trwała rosyjska agresja?”…