„Pod jakimi warunkami ukraińscy uchodźcy będą mogli zostać w Polsce, bez względu na to, jak długo będzie trwała rosyjska agresja?”  – takie pytanie zadała Polakom „Rzeczpospolita” za pośrednictwem pracowni sondażowej IBRiS.

Okazuje się, że Polacy uważają, że najważniejsze jest żeby Ukraińcy na siebie zarobili oraz posłali dzieci do polskiej szkoły.

70,4 proc. respondentów uważa, że warunkiem pozostania Ukraińców w Polsce jest podjęcie przez nich pracy zarobkowej. Drugim warunkiem wymienianym przez badanych jest wysłanie dzieci do polskiej szkoły. 38,7 proc. osób wskazuje na kwestię edukacji ukraińskich dzieci.

27,6 proc. pytanych uważa, że Ukraińcy pozostający na stałe w Polsce powinni nauczyć się języka polskiego.

21,8 proc. osób wskazuje jako warunek wypełnienie procedur uprawniających do świadczeń socjalnych. 12,1 proc. respondentów uważa, że warunkiem pozostania w naszym kraju powinno być kupno przez Ukraińców mieszkania w Polsce.

9,7 proc. uważa, że Ukraińcy aby pozostać na dłużej w Polsce nie powinni być zobligowani do spełnienia jakichś szczególnych warunków.

Aż 18,5 proc. ankietowanych nie wie lub trudno im się w tym temacie wypowiedzieć.

Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej, 17-18.06.2022, na grupie n=1000, metodą CATI.