W najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Polacy zostali zapytani, jak oceniają decyzję Rady Mediów Narodowych o usunięciu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Wyniki jednoznacznie wykazują, że większość Polaków (41,1 proc. „zdecydowanie” oraz 23,5 proc. „raczej”) pozytywnie ocenia werdykt Rady Mediów Narodowych. Natomiast z decyzją tą nie zgadza się zaledwie 11 proc. ankietowanych. Warto zauważyć, że niemal co czwarty respondent (24,4 proc.) nie miał w tej kwestii wyrobionej opinii.

 

Lepiej wykształceni popierają odwołanie

Istnieje interesująca zależność między odpowiedziami udzielanymi przez respondentów, a ich wykształceniem. Ogólny trend pokazywał, że im wyższe wykształcenie tym większe poparcie dla decyzji Rady Mediów Narodowych. Wśród respondentów o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym z dymisją prezesa TVP zgodziło się 44 proc. Była to też grupa z największą ilością odpowiedzi „Nie wiem/Trudno powiedzieć” (38 proc.). Wśród osób ze średnim wykształceniem, decyzja o odwołaniu spotykała się w 73 proc. z pozytywnym odbiorem. W przypadku osób po studiach wyższych wartość ta była najwyższa i wyniosła aż 81 proc.

Kurski nie powinien pełnić żadnej funkcji publicznej

Co więcej, jak wynika z badań United Surveys przeprowadzonych dla „Wirtualnej Polski”, Polacy mają wyjątkowo określone zdanie w kwestii potencjalnej przyszłej funkcji Jacka Kurskiego. Na pytanie jaką role powinien pełnić po dymisji, aż 70,9 proc. respondentów wskazało, że były prezes TVP nie powinien sprawować żadnej funkcji politycznej. Zaledwie 6 proc. widzi w nim szefa nadchodzącej kampanii wyborczej PIS, a jeszcze mniej ankietowanych uważa, że Jacek Kurski powinien zostać rzecznikiem rządu (1,7%). Przyszłego ministra i członka rządu widzi w nim zaledwie 1 proc. Należy również zaznaczyć, że aż co piąty respondent nie miało zdania w tym temacie.

Patrząc przez pryzmat grup wiekowych, do których należeli respondenci, Jacek Kurski został najsurowiej oceniony przez najmłodszych. Aż 92 proc. spośród osób w przedziale wiekowym 18-29 lat i 96 proc. w wieku między 30-39 lat uznało, że były prezes TVP nie powinien pełnić żadnej funkcji politycznej. Największa różnorodność odpowiedzi przypadła na przedział 50-59 lat. 2 proc. respondentów w tym wieku uznało, że Jacek Kurski powinien zostać członkiem rządu, 5 proc. że powinien zostać rzecznikiem rządu, a 8 proc. że powinien otrzymać stanowiska szefa kampanii wyborczej PIS. Jednak aż 49 proc. ankietowanych należących do tej kohorty uważa, że były prezes TVP nie powinien pełnić żadnej politycznej funkcji. Co interesujące, najczęściej odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wskazywali najstarsi respondenci, należący do grupy 70 lat i więcej (40 proc.).