W najnowszym badaniu IBRiS dla Rzeczpospolitej respondenci ocenili skuteczność czasowego obniżenia przez rząd podatku VAT na żywność, paliwa czy gaz jako metodę walki ze wzrostem cen w Polsce.

Za zdecydowanie skuteczną uznało ją 11,7 proc. ankietowanych. Za raczej skuteczną z kolei – 34,6 proc.
Łącznie 48,4 proc. badanych uznało obniżkę VAT za metodę nieskuteczną w walce z wysokimi cenami. W szczegółach – 22,6 proc. uznało, ze jest to metoda raczej nieskuteczna, a zdecydowanie wyraziło się 25,8 proc.
5,4 proc. z ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Ciekawie wyniki przedstawiają się kiedy spojrzymy na szczegółowe dane dotyczące aktualnych preferencji wyborczych osób badanych. Aktualnie popierający obóz rządzący uważają obniżkę VAT za skuteczną na bolączki rosnących cen aż w 98 procentach, przy czym 30 proc. odpowiedziało, że to zdecydowanie skuteczne, a 68 proc., że raczej skuteczne.

Z kolei sympatycy opozycji w 75 proc. uznali, że taka metoda walki z drożyzną jest nieskuteczna. 26 proc. uznało, że raczej nieskuteczna, a 49 proc. wyraziło się w sposób zdecydowany.

36 proc. kobiet uznało działanie rządu za skuteczne (4 proc. odpowiedziało – „zdecydowanie skuteczna”, a 32 proc. „raczej skuteczna”). 28 proc. kobiet uznało, że raczej nie widzi dobrych skutków, a 26 proc., że nie widzi ich zdecydowanie.

Mężczyznom to działanie rządu bardziej się podoba. Jedna piąta z nich uważa, że obniżka VAT jest zdecydowanie skutecznym remedium na drożyznę, a 37 proc. uważa, że raczej skutecznym. Łącznie zatem 57 proc. mężczyzn popiera działanie rządu w tej kwestii. 16 proc. panów odpowiedziało, że to metoda raczej nieskuteczna, a co czwarty mężczyzna uznał, że zdecydowanie nieskuteczna.

Badanie ogólnopolskie przeprowadzono dla Rzeczpospolitej w dniach 4-6 lutego 2022, na próbie n=1100 techniką telefonicznych standaryzowanych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI).