Jak wynika z najnowszego badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, 45 proc. Polaków uważa, że wojna w Ukrainie nie przeniesie się na terytorium Polski.

Swoje zdanie wśród tych osób, w sposób zdecydowany, wyraziło 11,9 proc. 33,1 proc. badanych „raczej” nie sądzi, że wojna dotknie teren Polski.

34 proc. ankietowanych uważa, że może stać się inaczej. 27,5 proc. ankietowanych uważa, że raczej jest to możliwe, a 6,5 proc, że zdecydowanie jest możliwe przeniesienie się działań wojennych na teren Rzeczpospolitej.

21 proc. respondentów określiło swoją odpowiedź jako: „nie wiem/ trudno powiedzieć”.

Mężczyźni są bardziej optymistyczni niż kobiety. 52 proc. z nich uważa, że Polska nie zostanie dotknięta konfliktem. Z kolei 39 proc. kobiet uważa, że wojna nie rozwinie się w naszym kraju.

Mniej obaw o przeniesienie się działań wojennych do naszego kraju mają osoby powyżej 40. roku życia oraz mieszkańcy wsi, osoby ze średnim oraz wyższym wykształceniem i te zarabiające powyżej 4 tys. zł netto.

Sondaż na zlecenie “Rzeczpospolitej” Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził 4-5 marca 2022 roku na próbie n=1000, metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).