Czy NATO adekwatnie angażuje się w konflikt w Ukrainie? – o to spytała respondentów pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

48,7 proc. pytanych twierdzi, że NATO powinno mocniej zaangażować się w konflikt. Dla 37,8 proc. badanych reakcja Sojuszu jest adekwatna i właściwa. 7,3 proc. uczestników sondażu uznało, że NATO powinno mniej angażować się w wojnę w Ukrainie niż obecnie.

Odpowiedzi “nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 6,2 proc. ankietowanych.

Ciekawie rozkładają się głosy, kiedy spojrzymy na wyniki w podziale na osoby popierające obóz rządzący i opozycję. Mocniejszego zaangażowania oczekuje aż 72 proc. osób popierających obecnie rządzących i 48 proc. wyborców opozycji.

Z kolei 42 proc. popierających opozycję uznało, że reakcja NATO jest adekwatna. Odpowiedzi takiej udzieliło zaledwie 16 proc. zwolenników Zjednoczonej Prawicy. Mniejsze zaangażowanie Sojuszu wspiera 3 proc. wyborców PiS i 10 proc. zwolenników opozycji.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 18 marca 2022 na próbie n= 1000 metodą CATI.