Mężczyźni najbardziej ufają wojsku, NATO i Unii Europejskiej. Wysoko w rankingu ich zaufania są też media prywatne. IBRiS zbadał zaufanie do instytucji na zlecenie Onetu.

Według mężczyzn – najbardziej godną zaufania instytucją jest wojsko. 83 proc. panów twierdzi, że ma zaufanie do polskiej armii. To aż 8 procent więcej niż w gronie kobiet, które umieściły wojsko dopiero na drugim miejscu w rankingu zaufania.

Takim samym zaufaniem zarówno u kobiet i u mężczyzn, cieszy się Sojusz Północnoatlantycki. Spośród obu tych grup 82 proc. uznało NATO za godne zaufania.

Mężczyźni na trzecim miejscu w rankingu zaufania do instytucji umieścili Unię Europejską. Instytucji tej ufa 64 proc. panów. Niewiele słabiej wypadły media prywatne – 62 proc. zaufania mężczyzn do mediów prywatnych to o wiele wyższy wynik, niż w przypadku pań, wśród których zaledwie 45 procent ufa tym instytucjom.

55 proc. mężczyzn badanych w ankiecie ufa policji. To wynik niższy o 11 punktów procentowych niż w przypadku grupy kobiet.

Dalsze miejsca w rankingu zaufania wśród panów zajmują: Senat – 40 proc. (48 proc u kobiet), media publiczne – 38 proc. (31 proc w przypadku pań), Kościół katolicki – 38 proc. (49 proc. w grupie kobiet) oraz Sejm – 37 proc. (w gronie kobiet wynik identyczny).

Relatywnie słabo mężczyźni ufają rządowi. Instytucja ta budzi zaufanie zaledwie 35 proc. panów. Drugie miejsce od końca zajmują sądy (34 proc. zaufania wśród panów). Na końcu rankingu znajduje się Trybunał Konstytucyjny. Ufa mu ledwie 26 proc. mężczyzn.

Badanie zostało wykonane przez IBRiS na zlecenie Onetu, 3-4.06.2022. na grupie n= 1100 osób, metodą CATI.