Ponad połowa badanych przez IBRiS uważa, że w naszym kraju powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Spośród kobiet aż 60 proc. jest zdania, że to dobry pomysł. Panowie w badaniu nie byli aż tak entuzjastyczni – niespełna połowa z nich (48 proc.) chce przywrócenia obligatoryjnego przeszkolenia wojskowego.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zapytał także w sondażu, czy jeśli służba wojskowa zostanie przywrócona, to czy powinno to dotyczyć osób obojga płci?

Wyniki prezentują się następująco: 41,4 proc. pytanych uważa, że służba powinna dotyczyć wyłącznie mężczyzn. Odpowiedzi takiej udzieliło 41 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn.

Zaledwie jedna z badanych osób uznała, że powrót służby powinien dotyczyć wyłącznie kobiet.

Najwięcej, bo 54,7 proc. badanych uznało, że obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać wdrożona zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Zdania takiego jest 53 proc. kobiet i 57 proc. mężczyzn.

Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 3,8 proc. wszystkich respondentów.

Najwięcej zwolenników wprowadzenia obligatoryjnych przeszkoleń wojskowych u osób obojga płci jest w najmłodszej z badanych grup. Aż 84 proc. osób pomiędzy 18 i 29 rokiem życia uważa, że jeśli służba powróci, to powinna ona dotyczyć zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Badanie przeprowadzono 1 i 2 kwietnia 2022 na próbie n=1100, metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).