Zdecydowana większość Polaków uważa, że przywileje podatkowe dla Kościoła powinny zostać zlikwidowane. 70,3 proc. badanych w ankiecie IBRiS dla Radia ZET jest tego właśnie zdania.

Warto dodać, że ponad połowa respondentów (50,9 proc.) wyraża swoje zdanie jako “zdecydowane”. 22,7 proc. pytanych uważa, że przywileje podatkowe dla Kościoła powinny nadal pozostać w mocy, przy czym 10,9 proc. uważa tak “zdecydowanie”. Nie ma na ten temat zdania 6,9 proc.

49,4 proc. pytanych uważa, że w szkołach nadal powinna być nauczana religia. Przeciwnego zdania jest 44 proc. Nie ma na ten temat zdania 6,5 proc. badanych.

49,8 proc. osób uważa, że księża nie powinni uczestniczyć w uroczystościach państwowych. 42,5 proc. uważa, że księża powinni jak dotychczas uczestniczyć w państwowych obchodach. 7,8 proc. odpowiedziało, że trudno im się w tej sprawie wypowiedzieć.

Sondaż na zlecenie Radia ZET przeprowadziła pracownia IBRiS, w dniach 3-4.06.2022, na grupie n=1100, metodą CATI.