W sondażu IBRiS ujawnia się olbrzymi podział dotyczący opinii na temat przywilejów Kościoła w Polsce pomiędzy zwolennikami obozu rządzącego, a osobami deklarującymi, że popierają partie opozycyjne. 

„W Polsce po 1989 roku toczy się dyskusja o tym, jak zorganizować stosunki Kościoła katolickiego i państwa. Proszę powiedzieć, które z poniższych elementów tego zagadnienia chciałby/aby Pan/Pani zlikwidować, a które pozostawić?” – takie pytanie zadano respondentom w sondażu. Ankietę przeprowadzono na zlecenie Radia ZET.

Ogólne wyniki sondażu już publikowaliśmy na Forum IBRiS, ale ciekawie wygląda analiza wyników w podziale na grupy deklarujące się jako zwolennicy opozycji i obozu rządzącego.

Zwolennicy Zjednoczonej Prawicy aż w 83,9 proc. chcą utrzymania nauczania religii w szkołach, podczas gdy 78,2 proc. deklarujących się jako wyborcy opozycji chcą likwidacji lekcji religii ze szkół.

45,2 proc. popierających PiS popiera utrzymanie przywilejów podatkowych dla Kościoła. Jednocześnie spośród zwolenników opozycji aż 87,5 proc. chce likwidacji takich przywilejów.

43,3 proc. wyborców popierających Zjednoczoną Prawicę popiera finansowanie Kościoła przez państwo. Natomiast 88,1 proc. osób przychylnych opozycji jest takiemu finansowaniu przeciwnych.

83 proc. respondentów, którzy są zwolennikami obecnego obozu rządzącego uważa, że należy zachować symbole religijne w instytucjach państwowych (m.in. w szkołach, w Sejmie, w urzędach). Z kolei 63,7 proc. popierających opozycję uważa, że symbole religijne powinny zniknąć z przestrzeni instytucji państwowych.

Sondaż na zlecenie Radia ZET przeprowadziła pracownia IBRiS, w dniach 3-4.06.2022, na grupie n=1100, metodą CATI.