37,7 proc. Polaków uważa, że straciło na Polskim Ładzie – wynika z najnowszego badania United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Jednocześnie 37,5 proc. badanych jest zdania, że konsekwencje za chaos związany z reformą powinni ponieść wiceministrowie finansów i wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Finansów, którzy pracowali nad wdrożeniem reformy. 

19,6 proc. ankietowanych jest przekonanych, że zyskało na zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. 7 proc. odpowiedziało „zdecydowanie skorzystałem”, a 12,6 proc. – „raczej skorzystałem”. 42,7 proc. uważa, że ich sytuacja się nie zmieniła.

37,7 proc. respondentów twierdzi, że są stratni po wprowadzeniu Polskiego Ładu, przy czym 11,1 proc. z nich udzieliło odpowiedzi  „zdecydowanie straciłem”, a 26,6 proc. – „raczej straciłem”. 

40 proc. wyborców PiS uważa, że zyskało, 38 proc. wyborców KO – że straciło

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 40 proc. badanych uważa, że ich sytuacja poprawiła się po wprowadzeniu zmian podatkowych. 18 proc. z nich uważa zmiany za zdecydowanie dla nich korzystne, a 22 proc. za raczej korzystne. 45 proc. deklarujących się jako wyborcy PiS twierdzi, że ich sytuacja nie zmieniła się. 15 proc., z kolei, uważa, że straciło, przy czym 12 proc. odpowiada, że raczej straciło, a 3 proc. że straciło zdecydowanie. 

Wśród osób, które głosowały na Koalicję Obywatelską 38 proc. jest przekonanych, że na Polskim Ładzie straciło. 27 proc. osób odpowiedziało „raczej straciłem”, a 11 proc. „zdecydowanie straciłem”. Równo 50 proc. wyborców KO uważa, że ich sytuacja po wprowadzeniu reformy się nie zmieniła. 11 proc. z tej grupy ankietowanych twierdzi, że skorzystało na zmianach – przy czym zaledwie 2 proc. określiło odpowiedź jako zdecydowaną, a 9 proc. odpowiedziało „raczej zyskałem”.

Wśród wyborców Lewicy 46 proc. osób ma poczucie straty na Polskim Ładzie. 30 proc. nie zauważyła zmian, a 24 proc. uważa, że skorzystało. 

Najbardziej niezadowoleni są wyborcy PSL i Kukiz’15. Aż 82 proc. z nich wybrało odpowiedź „raczej straciłem” na Polskim Ładzie, a 16 proc. uważa, że straciło zdecydowanie. Żaden z respondentów deklarujących poparcie dla tego ugrupowania nie uznał, że zyskał na zmianach podatkowych. 2 proc. uważa, że ich sytuacja się nie zmieniła. 

Większość wyborców Konfederacji deklaruje, że straciło na Polskim Ładzie – 53,3 proc. („raczej straciłem” – 25,5 proc., „zdecydowanie straciłem” – 27,8 proc.). 46,7 proc. badanych wskazuje, że nie zauważyli zmian.

Kto powinien ponieść konsekwencje?

37,5 proc. badanych uważa, że konsekwencje za chaos związany z nowymi przepisami powinni ponieść wiceministrowie finansów i wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Finansów, którzy pracowali nad wdrożeniem reformy. 

36,1 proc. pytanych uznało, że konsekwencje za chaos z wprowadzeniem Polskiego Ładu powinien ponieść sam premier Mateusz Morawiecki.

7,7 proc. respondentów jako osobę, która powinna ponieść konsekwencje wybrało faktycznie zdymisjonowanego w poniedziałek ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. 

8,1 proc. ankietowanych uważa, że nikt nie powinien ponosić konsekwencji, a 10,6 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Badanie United Surveys dla DGP i RMF FM przeprowadzono w dniach  4-6 lutego 2022 na grupie n = 1000 metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI).