Jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS – 72 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na rzecz obrony Polski byłoby w stanie poświęcić własny majątek i środki pieniężne.

IBRiS zadał ankietowanym pytanie – „Co byłby/byłaby Pan/Pani w stanie poświęcić na rzecz obrony Pana/i kraju?”. 57 proc. respondentów odpowiedziało, że mogłoby poświęcić własne zdrowie, a 44 proc. deklaruje, że mogłoby poświęcić nawet swoje życie w tak dramatycznej sytuacji.

16,5 proc. respondentów uznało, że nie byłoby w stanie poświęcić niczego. Ledwie 14 proc. uznało, że potrafiłoby poświęcić życie swoje i swoich bliskich.

Kiedy spojrzymy na podział odpowiedzi wśród wyborców PiS i opozycji, zauważmy, że nie ma tu znacznych różnic. Życiem jest gotowych ryzykować 51 proc. wyborców partii rządzącej i 46 proc. głosujących na opozycję. 80 proc. wyborców opozycji i 75 proc. wyborców PiS gotowych jest poświęcić majątek.

Sondaż IBRiS przeprowadzono na zlecenie Onetu 25 lutego 2022 r. na ogólnopolskiej próbie n=1000, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Otwieramy zasoby! Poniżej znajduje się link z tabelami obejmującymi powyższe wyniki!

Poświęcenie na rzecz obrony kraju_dane IBRiS