Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski spytała Polaków o ocenę działalności premiera Mateusza Morawieckiego.

13,7 proc. Pytanych ocenia działalność polskiego premiera zdecydowanie dobrze. „Raczej dobrze” – tak odpowiedziało 27,9 proc. ankietowanych – to najliczniej wybierana odpowiedź na zadane w badaniu pytanie.

„Raczej źle” ocenia poczynania Mateusza Morawieckiego 24,5 proc. Polaków. Identyczna liczba respondentów wybrała odpowiedź „zdecydowanie źle”. 24,5 proc. badanych wybrało tę najmniej korzystną dla premiera odpowiedź w badaniu.

9,4 proc. pytanych nie wiedziało jakiej odpowiedzi udzielić lub uznało, że „trudno powiedzieć” jak ocenia Mateusza Morawieckiego.

Badanie przeprowadzono w pracowni United Surveys, na zlecenie Wirtualnej Polski, 6-7 maja 2022. na próbie 1000 osób metodą CAWI.