Choć nowy reżim podatkowy został wprowadzony dopiero miesiąc temu, to już nie brakuje skrajnych opinii na jego temat. Media rozpalają dyskusję na temat tego, czy obywatele zyskają czy stracą na Polskim Ładzie. Nie jest tajemnicą, że ten nie obchodzi się ze wszystkimi jednakowo. Portfele niektórych już poczuły nowe zobowiązania, tymczasem inni otrzymali więcej pieniędzy.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych zapytał najstarszych Polaków czy ci zauważyli zmiany w wypłacanych emeryturach. Aż 60 proc. odpowiedziało, że ich emerytury są wyższe niż były do tej pory. Mowa raczej o kwotach sięgających kilkudziesięciu złotych niż wysokiej waloryzacji, ale ten miły dodatek może się partii rządzącej opłacić. Nie jest tajemnicą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości opiera się w dużej mierze na głosach emerytów. Jak sprawdził IBRiS, gdyby to oni decydowali o tym, kto będzie rządzić w Polsce, to PiS otrzymałoby aż 38 proc. głosów, a druga Koalicja Obywatelska jedynie 14,1 proc.

Nie wszyscy zyskali

Nie dziwi więc, że los emerytów – a przynajmniej kwestia wypłacanych im pieniędzy – jest dla obozu władzy tak istotny. Po 13-tych emeryturach, to właśnie Polski Ład miał utrzymać entuzjazm w tej grupie wyborców. Jeśli jednak przyjrzymy się sondażowi dokładniej to zobaczymy, że nie wszyscy emeryci traktują Polski Ład jednakowo. Otrzymanie wyższej emerytury niż do tej pory deklarują emeryci dostający do 2000 złotych netto emerytury (53 proc.), do 3000 złotych (rekordowe 76 proc.), oraz do 4000 złotych (60 proc.). Ci którzy otrzymują emeryturę powyżej tej kwoty nie zauważyli zmiany (29 proc. mówi że dostało więcej, a 49 proc. tyle samo).

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że niemal w każdej z tych grup dość wysoki był odsetek emerytów, którzy odnotowali spadek świadczenia. Wśród emerytów dostających do 2000 złotych, było to 20 proc. odpowiedzi.  Wśród tych otrzymujących powyżej 4000 złotych – 21 proc. odpowiedzi. Trudno więc szukać tu progresji, według której otrzymujący większe świadczenia powinni mocniej odczuć potencjalną stratę.

Jak podają media, w styczniu na Polskim Ładzie straciło 420 tys. emerytów. Ministerstwo Finansów zapewnia, że w lutym otrzymają oni wyrównanie, a już w marcu emerytury ulegną waloryzacji, co dotyczy także „trzynastki”.