Kto Pana/Pani zdaniem powinien być głównie odpowiedzialny za uczenie postaw patriotycznych? Takie pytanie zadali respondentom ankieterzy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Badani mogli zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi.

Aż 84,4 proc. badanych uważa, że największą odpowiedzialność za uczenie postaw patriotycznych powinna ponosić rodzina. Poza najmłodszą grupą pytanych, wszystkie grupy wiekowe oraz zarówno osoby deklarujące się jako zwolennicy obozu rządzącego jak i opozycji – w większości wybierali właśnie tę odpowiedź.

Osoby z przedziału wiekowego 18-29 lat jako najpopularniejszą odpowiedź wybrali szkołę. Dla najmłodszych szkoła wydaje się mieć bardziej znaczący wpływ, niż to pamiętamy, kiedy jesteśmy starsi.

Wśród wszystkich badanych, szkoła znalazła się na drugim miejscu wśród instytucji, które powinny być odpowiedzialne za uczenie postaw patriotycznych. Odpowiedź tę zaznaczyło 67,6 proc. ankietowanych.

Czytaj także nasz wpis o tym kim, według badanych, jest polski patriota?

Z proporcji wyników badania jasno można wywnioskować, że dla większości Polaków to właśnie w rodzinie i w szkołach powinien być promowany patriotyzm. Kolejne odpowiedzi uzyskały już znacznie mniejszy odsetek wskazań.

Według 10,6 proc. pytanych, postawy patriotyczne powinny być nauczane w ruchach i organizacjach obywatelskich i społecznych.

Harcerstwo lub inne organizacje

8,5 proc. respondentów orzekło, że miejscem odpowiednim do uczenia postaw patriotycznych jest harcerstwo. 0,9 proc. badanych uważa, że to inne – niewymienione w ankiecie – organizacje powinny głównie odpowiadać za wychowanie patriotyczne.

0,4 proc. ankietowanych uważa, że we współczesnym świecie wartości nie są potrzebne, zatem nie ma potrzeby obarczania żadnej z jednostek społecznych nauczaniem patriotyzmu.

Pół procenta osób nie ma na ten temat zdania lub nie wie co odpowiedzieć.

Badanie przeprowadzono 1 i 2 kwietnia 2022 na próbie n=1100, metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).