Dla wyborców PiS – gotowy do poświęceń dla ojczyzny, dla zwolenników opozycji – płacący podatki w Polsce – analizujemy badanie dotyczące postrzegania polskich patriotów.

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, w którym Polacy opowiedzieli się za najwłaściwszą definicją współczesnego patrioty. Wyniki badania całej grupy opisujemy poniżej.

Kim jest polski patriota?

Według 40,2 proc. ogółu badanych, najważniejsze jest wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu. 33,6 proc. respondentów uważa, że patriota jest gotowy na poświecenie swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny. Tyle samo osób uważa, że prawdziwy polski patriota płaci w kraju podatki. 28,6 proc. osób za postawę patriotyczna uważa głosowanie w wyborach.

Kiedy spojrzymy na odpowiedzi osób popierających partię rządzącą, zobaczymy, że dla tej grupy osób najważniejsza w postawie patriotycznej jest gotowość na poświecenie swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny. Aż 59 proc. popierających PiS zaznaczyło tę odpowiedź.

Na drugim miejscu w tej grupie badanych znalazła się kwestia wychowania dzieci w duchu patriotycznym (49 proc. odpowiedzi). Na trzecim miejscu postawiono spełnianie obywatelskiego obowiązku przy urnie wyborczej. 35 proc. zwolenników obozu rządzącego uważa, że głosowanie w wyborach to ważne zachowanie polskiego patrioty.

Nieco inaczej sprawę postrzegają wyborcy partii opozycyjnych. 43 proc. popierających opozycję uważa, że najważniejszą patriotyczną postawą jest płacenie podatków w Polsce. 40 proc. osób z tek grupy zaznaczyło odpowiedź, że polski patriota głosuje w wyborach. Dla 37 proc. zwolenników opozycji, ważne jest także wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu.

Badanie przeprowadzono 1 i 2 kwietnia 2022 na próbie n=1100, metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).