Ukraina kilka dni po rosyjskiej agresji złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. Ponad 85 procent ankietowanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” opowiada się „zdecydowanie” (56,9 proc.) lub „raczej” (28,3 proc.) za przyjęciem Ukrainy do struktur UE.

Raczej negatywnie nastawionych do członkostwa Ukrainy w UE jest 5,8 proc. Polaków, a 1,8 proc. sprzeciwia się temu zdecydowanie. 7,2 proc. badanych odpowiedziało na zadane pytanie „nie wiem”.

W sondażu IBRiS dotyczącym chęci przyjęcia Ukrainy do NATO, zdecydowana większość respondentów jest temu przychylna – 40 proc. respondentów „zdecydowanie” popiera akces Ukrainy, a 34,5 proc. jest „raczej za”.
10,4 proc. osób jest raczej przeciwna wstąpieniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a 3,5 proc. pytanych uważa, że zdecydowanie nie powinno się teraz wydawać zgody na wstąpienie Ukrainy do NATO.

Większymi zwolenniczkami wejścia Ukrainy do UE i NATO są kobiety. Panowie są nieco bardziej sceptyczni. W odpowiedziach o zdecydowanym poparciu wejścia Ukrainy do UE – 63 proc. kobiet jest „zdecydowanie” za taką opcją, wobec 51 proc mężczyzn. Jeśli chodzi o zdecydowane poparcie wstąpienia Ukrainy do NATO – 42 proc. kobiet udzieliło takiej odpowiedzi i odpowiednio 38 proc. mężczyzn.

Za wstąpieniem Ukrainy do sojuszu opowiadają się osoby mocniej interesujące się wydarzeniami politycznymi. Podobnie, wejścia Ukrainy do NATO, mocniej chcą wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, niż innych partii. Najmniej chętnych, by zobaczyć Ukrainę w NATO są wyborcy PSL.

Sondaż na zlecenie „Rzeczpospolitej” Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził 4-5 marca 2022 roku na próbie n=1000, metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).