Według sondażu IBRiS, w którym badano zaufanie do instytucji, kobiety najbardziej ufają NATO, wojsku i policji.

Zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego deklaruje aż 82 procent wszystkich badanych kobiet. Na drugim miejscu wskazywano wojsko. 75 proc. kobiet ma zaufanie do polskiej armii.

Według badania, zdecydowana większość respondentek, bo aż 66 proc. ufa też policji.

Ufamy głównie NATO, wojsku i Unii Europejskiej

Unia Europejska to instytucja, która wzbudza zaufanie 60 proc. badanych kobiet. Na kolejnym miejscu znalazł się Kościół katolicki. 49 proc. pań deklaruje zaufanie do tej instytucji.

Niewiele mniejsze zaufanie wzbudza Senat. Kobiety w 48 proc. zadeklarowały, że ta izba parlamentu jest godna zaufania.

Media prywatne według 45 proc. kobiet wzbudzają zaufanie, a sądy w Polsce stanowią instytucję godną zaufania dla 42 proc. badanych pań. Sejm wzbudza zaufanie 37 proc. pytanych w ankiecie kobiet.

Najsłabsze wyniki uzyskały rząd i Trybunał Konstytucyjny, którym ufa zaledwie 32 proc. uczestniczek ankiety. Na ostatnim miejscu znalazły się media publiczne, którym ufa 31 proc. respondentek.

Badanie zostało wykonane przez IBRiS na zlecenie Onetu, 3-4.06.2022. na grupie n= 1100 osób, metodą CATI.