Polski Ład nie zaszkodził, ani nie pomógł poparciu Prawa i Sprawiedliwości – widzimy na podstawie sondażu IBRiS dla Onetu. Tylko niewielki odsetek badanych, którzy deklarują oddanie w ostatnich wyborach głosu na PiS (5 proc.) twierdzi, że Polski Ład wpłynął na ich chęć powtórnego zagłosowania na tę partię.

“Polski Ład sprawił, że zmieniłem/zmieniłam preferencje wyborcze” – z tym stwierdzeniem zdecydowanie zgadza się”10,5 proc. wszystkich ankietowanych. raczej zgadza się”8,1 proc. 16,4 proc. respondentów twierdzi, że ich preferencje raczej nie uległy zmianie. 62,4 proc. badanych zdecydowanie nie zgadza się z przedstawionym stwierdzeniem. Pozostałe 2,7 proc. Polaków nie potrafi wskazać żadnej z wyżej wymienionych odpowiedzi.

Co czwarty wyborca PiS z 2019 r. zadeklarował, że wprowadzone zmiany podatkowe zmieniły jego preferencje polityczne. Jednocześnie 80 proc. z nich nadal oddałoby głos na partię rządzącą, co stanowi 20 proc. głosujących na Prawo i Sprawiedliwość w 2019 r. Z kolei 20 proc. badanych (5 proc. deklarujących, że głosowali na PiS w 2019 roku) tym razem w ogóle nie poszedłby zagłosować. Zatem pogłębiona analiza odpowiedzi na pytanie o zmianę preferencji z powodu Polskiego Ładu wskazuje, że zmiana ta dotyczy zaledwie 5 proc. wyborców (co 20 wyborca) PiS z 2019r.

Teza o negatywnym wpływie Polskiego Ładu na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie znajduje potwierdzenia w przeprowadzonym badaniu. Podobnie, w oparciu o zebrane dane nie znajduje potwierdzenia teza o pozytywnym wpływie wdrażania programu Polski Ład na poparcie dla obozu rządzącego.

Wprowadzenie zmian podatkowych nie zmieniło też w sposób istotny preferencji wyborców opozycyjnych. 78 proc. z nich uznało, że Polski Ład nie wpływa na ich preferencje.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie Onetu 11-12 lutego 2022, na próbie n=1100 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).