W najnowszym badaniu, przeprowadzonym przez sieć niezależnych instytucji badawczych Euroskopia, zapytano respondentów: „Czy Unia Europejska w przypadku agresji Rosji na Ukrainę powinna podjąć działania zmierzające do obrony Ukrainy?”. 47 proc. badanych odpowiedziało, że „tak, ale tylko w postaci działań dyplomatycznych (bez użycia wojska)”.

26 proc. badanych dopuściło interwencję zbrojną w Rosji, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale tylko w obronie Ukrainy.
13 proc. ankietowanych z 8 krajów uznało, że UE nie powinna się angażować w żaden sposób w ten konflikt. 14 proc. pytanych nie ma na ten temat zdania.

Euroskopia wykonała badanie wśród obywateli Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Grecji i Holandii.

Z badania wynika, że najbardziej skłonni do interwencji zbrojnej byli Portugalczycy (38 proc.), Hiszpanie (32 proc.) oraz Holendrzy (31 proc.).

Z kolei badani z Włoch (53 proc.), Polski (52 proc.) Grecji (51 proc.) oraz Niemiec (50 proc.) w największym stopniu popierali działania dyplomatyczne. Grecy (21 proc.), Francuzi (17 proc.) i Niemcy (15 proc.) okazali największą niechęć do interwencji UE w sprawie Ukrainy.

 

Euroskopia jest sojuszem wiodących, niezależnych instytutów badawczych w Unii Europejskiej. Zrodziła się w przekonaniu, że obywatele Unii Europejskiej odgrywają aktywną i trwałą rolę w publicznej debacie na tematy, które ich dotyczą. Badania socjologiczne wzmacniają tę rolę poprzez analizę opinii publicznej we wspólnej przestrzeni otwartego i demokratycznego społeczeństwa.

Celem Euroskopii jest tworzenie i rozpowszechnianie badań opinii na temat aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, jej instytucji, polityki i głównych trendów społecznych.