42,3 proc. respondentów biorących udział w badaniu pracowni United Surveys uważa, że możliwość dostania się do lekarzy specjalistów jest gorsza niż przed pandemią. Według 52,6 proc. nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Co ciekawe – dla 1,9 proc. pytanych dostępność do lekarzy i leczenia jest obecnie lepsza niż miało to miejsce przed pandemią. „Trudno powiedzieć” – tak odpowiedziało na zadane pytanie 3,2 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

48,3 proc. badanych przez pracownię United Surveys przyznało, że korzystało z prywatnej opieki medycznej z powodu braku możliwości dostania się do lekarza w systemie publicznym.

22,8 proc. badanych zadeklarowało, że stan zdrowia ich lub ich najbliższych pogorszył się w związku z brakiem dostępności do lekarza w trakcie pandemii. 73,8 proc. pytanych odpowiedziało, że nic takiego nie miało miejsca. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 3,4 proc.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” miało miejsce 6 i 7 maja 2022, na grupie N=1000, metodą CAWI.