Według najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Defence24.pl, ponad 60 procent respondentów w wieku 18-59 lat chce doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. 35 proc. Polaków gotowa jest do obrony kraju, w przypadku zagrożenia agresją obcego państwa.

W ankiecie zapytano o możliwość zaangażowania w obronę kraju. 18,5 proc. badanych zgłosiłoby się do „służby pomocniczej (obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, wartowniczej, łączności)”. 16,5 proc. osób deklaruje, że zgłosiłoby się do walki w formacjach wojskowych lub paramilitarnych. 7,1 proc. wskazuje, że nie podjęłoby w takiej sytuacji żadnych działań, a 5,4 proc. uznało, że trudno im się na ten temat wypowiedzieć. Najwięcej osób gotowych do zaangażowania w obronę kraju mieszka w małych miastach.

IBRiS zadał pytanie o to jakie działania podjęliby respondenci w przypadku ataku obcego państwa. Większość (33,1 proc.) osób uznała, że przede wszystkim starałaby się zabezpieczyć bliskich w miejscu zamieszkania. 27,7 proc. uznała z kolei, że starałaby się uciec za granicę. Wyjazd w “bezpieczne miejsce w kraju” rozważałoby 23,4 proc. osób.

Chcemy być lepiej zabezpieczeni

IBRiS na zlecenie Defence24.pl spytał też o gotowość do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. 21,8 proc. zdecydowanie chce posiąść nowe umiejętności i wiedzę. 36,8 proc. odpowiedziało, że raczej jest na to gotowa. Jeśli zsumujemy odpowiedzi w grupach wiekowych od 18 do 59 roku życia – okaże się, że ponad 60 proc. z tych osób chce lepiej przygotowywać się do potencjalnego zagrożenia.

Potrzeby do poszerzania wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa raczej nie widzi 21 proc. osób, a 12,6 proc. nie widzi jej zdecydowanie.

Badanie IBRiS na zlecenie Defence24.pl zostało przeprowadzone 25 lutego na grupie n=1000, metodą telefoniczną.