W rankingu Global Soft Power Index za rok 2022 Rosja – przed agresją na Ukrainę – zajęła wysokie, bo dziewiąte miejsce, wyprzedzając m.in. Włochy. Czy Władimir Putin sprowadził Rosję do poziomu pariasa? – W 2023 roku zobaczymy Federację Rosyjską na odległej pozycji –  mówi w najnowszym odcinku naszego podcastu w rozmowie z Esterą Flieger Kamil Smogorzewski, koordynator projektów IBRiS i specjalista ds. międzynarodowych. – Rosyjskie kino, kultura wyższa były doceniane niezależnie od Putina. Subiektywna świadomość rosyjskiej kultury w społeczeństwach zachodnich będzie teraz trochę inna – dodaje rozmówca Forum IBRiS.

POSŁUCHAJ PODCASTU

Kto chce żyć w Rosji?

Rozmówca Forum IBRiS zwraca również uwagę na stworzony przez ONZ Human Development Index: w kategorii „Najlepszy kraj do życia” Rosja dziś zajmuje 52 miejsce. W World Happiness Report jest również w ogonie, bo na 80 miejscu. – Z jednej więc strony jesteśmy w stanie przy pomocy obiektywnych kryteriów zmierzyć oddziaływanie Federacji Rosyjskiej przez soft power na świat, a z drugiej mówią nam o tym dane na temat tego, czy społeczeństwo czuje się dobrze w  kraju i odpowiada mu standard życia oraz czy takie elementy jak kultura i system polityczny są na tyle atrakcyjne, by postrzegało go jako szczęśliwe miejsce do życia – komentuje Kamil Smogorzewski.

– Pomimo propagandowych wysiłków Władimira Putina nie udało się poprawić tych notowań. Pamiętajmy jednak, że rozmawiamy o wizerunku Rosji na Zachodzie. Bo w obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie wciąż pokutuje budowana przez kilkadziesiąt lat mentalność „człowieka radzieckiego”, Federacja Rosyjska nadal jest celem migracji –

dodaje rozmówca Forum IBRiS. Kamil Smogorzewski zwraca przy tym uwagę, że inaczej to wygląda w Ukrainie, która zerwała z „ruskim mirem” i jest w procesie budowy zupełnie nowego społeczeństwa opartego nie na bliskości z Rosją, a Zachodem. Rozmówca Forum IBRiS zgadza się z tym, że Putin musi być zaskoczony oporem Ukraińców, bo spodziewał się, że soft power ukierunkowana na jej rosyjskojęzycznych obywateli przyniesie efekty.

Jaki jest stosunek Polaków do Rosjan?

Jaki jest stosunek Polek i Polaków do Rosjan? – W 2019 roku stosunek Polaków do Rosjan był mniej więcej tak samo pozytywny, jak i negatywny. Około 34 procent Polaków wyrażało się wówczas o Rosjanach pozytywnie, a około 25-26 procent negatywnie. W 2020 roku nastąpił skok: około 54 procent badanych pozytywnie odbierało Rosjan, negatywnie około 21 procent. W 2021 roku jeszcze mniejsza grupa Polaków miała negatywny stosunek do Rosjan, bo takimi odczuciami podzieliło się około 15 procent respondentów, podczas gdy 47 procent badanych wciąż miało dobre zdanie o Rosjanach – Kamil Smogorzewski przywołuje badania IBRiS.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę wyniki są zupełnie inne. – Negatywne odczucia do Rosjan ma 60 procent badanych. Pozytywny stosunek spadł z 47 do 22 procent, a obojętny z 38 do 18. Polacy dużo chętniej zajęli więc, któreś ze stanowisk – kontynuuje rozmówca Forum IBRiS, wyjaśniając, że to najgorszy wynik spośród 17 narodów ujętych w badaniu.

– Władimir Putin spowodował, że wizerunek Rosjan – przynajmniej w Polsce – drastycznie się pogorszył. Jeśli więc zapytamy społeczeństwo, czy Putin uczynił z Rosji pariasa, wyniki pokazują, że odpowiada ono, iż zdecydowanie tak

– puentuje Kamil Smogorzewski