Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, ponad połowa badanych Polaków określa ryzyko ataku Rosji na Polskę jako średnie.

Pytanie IBRiS-u brzmiało: „Na ile w skali od 0 do 10 oceniłby Pan/Pani ryzyko, że Polska może być celem bezpośredniego ataku Rosji?” „0” oznaczało, że nie ma takiej możliwości, zaś „10”, że atak na Polskę z pewnością nastąpi.

23,6 proc. zdecydowanie obawia się zbrojnych działań Rosji w Polsce, ponieważ określiło ryzyko takich działań jako „wysokie lub bardzo wysokie”. 25,3 proc. ankietowanych oceniło ryzyko jako „niskie lub żadne”. 51,1 proc. respondentów oceniło ryzyko ataku jako średnie.

Rosyjską agresję na Polskę częściej przewidują młodzi ludzie (między 18 a 29 lat). Aż 65 proc. z nich określa ryzyko rosyjskiego ataku na nasz kraj jako „wysokie lub bardzo wysokie”.

25 proc. kobiet uważa, że ryzyko agresji jest wysokie, podczas gdy takiego samego zdania jest 22 proc. mężczyzn.

Osoby z wyższym wykształceniem w 29 proc. określają prawdopodobieństwo ataku na Polskę. Tymczasem spośród osób o wykształceniu podstawowym 12 proc. uważa, że ryzyko jest wysokie.

Wyborcy opozycji w 29 proc. wskazują na wysokie ryzyko ataku Rosji, a zwolennicy Zjednoczonej Prawicy w 13 proc. prezentują takie przekonanie.

Sondaż IBRiS przeprowadzono w dniu 25 lutego 2022 r. na próbie n=1000 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Otwieramy zasoby! Poniżej znajduje się link z tabelami obejmującymi powyższe wyniki!

Ryzyko bezpośredniego ataku Rosji_dane IBRiS