Pracownia United Surveys spytała respondentów na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” czy państwo polskie dobrze radzi sobie z opieką nad uchodźcami z Ukrainy.

64,6 proc. Polaków ocenia tę kwestię pozytywnie. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 27,7 proc. pytanych, a 36,9 proc. uznało, że „raczej” Polska dobrze radzi sobie z tym wyzwaniem. Dotychczas do Polski dotarły ponad 2 mln Ukraińców.

13,2 proc. badanych uważa, że nasze państwo „raczej” nie radzi sobie z opieką nad uchodźcami z Ukrainy. 15,6 proc. jest zdania, że nasz kraj „zdecydowanie” sobie nie radzi.

Zdania w tej kwestii nie wyraziło 6,6 proc. pytanych.

Sondaż przeprowadzono 18-19.03.2022, na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, na próbie n=1000, metodą CAWI.