43,8 proc. badanych Polaków uważa, że w naszym kraju powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa – wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET. Nie zgadza się tym 52,5 proc. ankietowanych.

Przed respondentami postawiono pytanie: „Czy uważasz, że Polska powinna przywrócić zasadniczą służbę wojskową/obowiązkową służbę wojskową?”. 21 proc. określiło swoją odpowiedź jako zdecydowanie twierdzącą, a 22,8 proc. odpowiedziało, że raczej tak.

Zdecydowanie przeciwko przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej opowiedziało się 32,3 proc. ankietowanych. Raczej przeciwko jest 20,2 proc. Polaków. 3,7 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Ciekawie wyniki prezentują się kiedy spojrzymy na metrykę badanych osób. Najmłodsi badani aż w 61 proc. są zdecydowanie przeciwni przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, a łącznie negatywnie zareagowało 80 proc. badanych w wieku 18-29 lat. Zgoła inaczej tę kwestię widzą osoby pomiędzy 50. a 59. rokiem życia. Aż 41 proc. z nich uważa, że zdecydowane należy przywrócić obowiązkowy udział w służbie zasadniczej, a łącznie 61 proc. z nich jest temu przychylnych.

Kiedy spojrzymy na wybór odpowiedzi pod względem płci, zobaczymy zdecydowaną niechęć 42 proc. panów wobec tej kwestii. Kobiety dzielą się na cztery niemal równe grupy pod względem odpowiedzi na ten temat. Opinie kształtują się wśród nich następująco: 24 proc. zdecydowanie za, 25 proc. raczej za, 24 proc raczej przeciw, 23 proc. zdecydowanie przeciw. 4 proc. pań nie ma zdania w kwestii powrotu obowiązkowej służby zasadniczej.

Sondaż IBRiS przeprowadzono na próbie n=1100 osób, 18-19 lutego 2022 r. na zlecenie Radia ZET metodą CATI.